top of page

חלק מבריטניה

"חלק מבריטניה" שלנו מהווה חלק חשוב מהתוכנית האקדמית שלנו עם שיעורים המאפשרים לתלמידים שלנו לפתח ידע על התרבות, המסורות והמנהגים הבריטיים, כמו גם לשפר את כישורי השפה שלהם. אנו מעודדים דיון והשתתפות בשיעורים אינטראקטיביים אלה ומשתמשים באמצעים מעשיים בכל מקום אפשרי, למשל, בישול ואכילת אוכל בריטי, יצירת סרט בסגנון בריטי משלהם ועל ידי השתתפות במנהגים בריטיים במהלך השיעורים שלהם. לכן, התלמידים שלנו לא רק ישפרו את האנגלית שלהם תוך כדי למידה על בריטניה, הם גם יתנסו וישתתפו במנהגים ובמסורות הבריטיות ממקור ראשון!

A Slice of Britain.jpg
bottom of page