top of page

שיעורי פרויקט

בנוסף לשיעורי 'חלק מבריטניה' שלנו, התוכנית האקדמית שלנו כוללת גם שיעורי פרויקט מאיר עיניים.  שיעורי הפרויקט נמשכים למשך שבוע שמסתיים בכך שכל התלמידים מציגים את מה שלמדו ומשתפים את הידע החדש שלהם עם כל שאר התלמידים והצוות. השיעורים האינפורמטיביים מאפשרים לתלמידים שלנו להשתמש באסטרטגיות לומדים עצמאיות שכן בהנחיית מוריהם, עליהם להשתמש בדמיונם כדי לחקור, להפיק ולהציג את עבודתם בשיעורים יצירתיים אלה.

עובדות מפתח


הפרויקטים כוללים: מחוזות דוברי אנגלית שבמהלכם על התלמידים לחקור ולהציג מידע על מדינות המשתמשות בשפה האנגלית, 'Dragons Den' שבמהלכו על התלמידים ליצור ולהציע רעיונות עסקיים משלהם, שבוע תיאטרון שבמהלכו על התלמידים לכתוב, להפיק ולהופיע יצירות תיאטרון משלו ועוד רבים נוספים.

bottom of page